Preloader image
 
367
page-template-default,page,page-id-367,page-child,parent-pageid-220,passage-core-1.0.3,passage-theme-ver-2.1,ajax_updown_fade,page_not_loaded,large,shadow3

CD Muzika sfera

English text is on the bottom of the page

 

U vremenu kada se čovečanstvo nalazi u procesu velikog buđenja svesti, konačno shvatamo važnost mudrosti koja živi u starim znanjima. Postaje jasno da je muzika kao manifestacija vibratornog izvora života važan element u mozaiku stvaranja. Frekvencije tj. tonovi koji sačinjavaju muziku predstavljaju važan aspekt njenog uticaja na unutrašnji hram ljudskog bića. Kroz istoriju, osnovica za podešavanje muzičkih instrumenata (kamerton) stalno se menjala. Po međunarodnom ISO standardu od 1953. godine odlučeno je da se ton A štimuje na 440 oscilacija (Hz) u sekundi. Ovakav štim je „raštimovao“ ljudski um i telo i presekao veze sa kosmosom i prirodom.

Još od vremena Pitagore, poštovale su se simetrije svetih vibracija i zvučnih odnosa koje su bile u potpunoj harmoniji sa prirodnim proporcijama. Poznavajući prirodne zakone i činjenicu da su ceo univerzum, priroda i ljudsko biće bazirani na proporcijama zlatnog preseka (fi), koristila se lestivica sa štimom na 432 Hz. U ovoj tzv. Pitagorejskoj lestvici odnosi između svih tonova su u potpunom skladu sa proporcijama prirode, što nije slučaj kod današnjeg načina štimovanja.

Muzika komponovana na pitagorejskih 432 Hz emituje blagotvornu isceljujuću energiju i budi kreativne životne snage. Na mikroplanu, ovi frekvencijski rasponi harmonizuju energetske strukture ćelija i veze između njih. Na makroplanu one harmonizuju odnose među ljudima, kao i povezanost sa prirodnim planetarnim tokovima.

CD slika 2Ove „zaboravljene“ frekvencije se ne mogu čuti u klasičnom „western scale“ načinu štimovanja instrumenata, odnosno u današnjoj popularnoj muzici. U kompozicijama nema teksta, koristimo neverbalni izraz tj. izmišljen jezik, tako da ne postoji tekst u klasičnom obliku koji bi skretao pažnju slušaocu. Sva pažnja usmerena je na harmoniju i melodiju.

Poštujući drevna znanja, kreirali smo ove kompozicije u želji da se kroz muziku pridružimo ovom vremenu buđenja iz začaranog sna, kada ponovo spoznajemo svoju pravu prirodu, prisećajući se veličanstvenosti potencijala koje ljudsko biće u sebi nosi.

Na CD-u se nalaze kompozicije koje su podeljene u dve grupe. Prvu grupu čine kompozicije namenjene buđenju životne radosti, dok je druga grupa namenjena opuštanju i meditaciji.

 

——————————————————————————————————————————————————————-

 

At a time when humanity is in the process of a great awakening of consciousness, we finally realize the importance of wisdom which resides in the ancient knowledge. It has become clear that music as a manifestation of vibratory source of life is an important element in the mosaic of creation. The frequencies. i.e. tones that make up music are an important aspect of its effect on the inner temple of human beings. Throughout history, the basis for the adjustment of musical instruments (pitch standard) has constantly been changed. In 1953, by international standards of ISO, it was decided to set the A tune at 440 oscillations (Hz) per second. Such a decision has led to detuning the human mind and body thus severing ties with the cosmos and nature.

 

Since the time of Pythagoras, the equilibrium of sacred vibrations and sound relations that were in complete harmony with the natural proportions were respected. Knowing the laws of nature and the fact that the entire universe, nature and human beings are based on the proportions of the golden section (phi), a scale with A set at 432 Hz was used. Within this Pythagorean scale, relations between all tones were in full compliance with the proportions of nature, which is not the case for the present ways of tuning.

 

Music composed at the Pythagorean 432 Hz emits soothing healing energy and awakens the creative life force. At the micro level, this frequency harmonizes the energy structure of cells and connections between them. At the macro level, it harmonizes relationships between people as well as connections with the natural planetary flows. These “forgotten” frequencies cannot be heard coming out of the instruments tuned using the “western scale”, or in today’s popular music. There are no lyrics in these compositions. Instead, invented language is used, so there is no text in the classic form that would distract the listener. All of the attention is focused on harmony and melody.

Respecting the ancient knowledge, we have created these compositions in our desire to join this time of awakening from the enchanted dream with this music, being reintroduced to our true nature, recalling the grandeur of potentials that human beings carry within.

Compositions on the CD are divided into two groups. The first group consists of compositions intended for the awakening of the joy of life, while the other group is for relaxation and meditation.

 

Poručite CD

.

KOMENTARI
Jovanka Munjas

Oduševljena sam. Čista manifestacija božanskog kroz zvuk ♥

Joe

I first heard of it through a homeopathic doctor and her husband, a professional composer, who were making music together tuned to 432Hz. They call it “The Music of the Spheres” (Muzika Sfera on youtube), and it is quite lovely and relaxing. 🙂 I think it works!!!

Mojmirah

Zvukovi da ploviš u dubine i visine… božanstveno… HVALA.

Cuprina

Prelepo, prelepo, prelepo! Promovišite ovo i van granica naše zemlje… veoma je moćno, a i „tamo“ ima mnogo onih koji to umeju da prepoznaju i stvaraju slične harmonije… bravo, hvala i svako dobro želim od srca! :*

Nina M

Oduševljena sam, otplovila sam u tako divne i nezaboravne krajeve i predele ove nase zemlje… sa suncem u srcuuu… hvala od sveg srca

Marija Batajnica

Moj dozivljaj opustanja je u potpunosti drugaciji uz muziku ovog CD-a. Budi neka nova cula. Nadahnuto, prostrano, umirujuce. Fantasticno.

M.

Predivno i spokojno. Sve najlijepse na jednom mjestu; zamislila sam sebe u ovoj lijepoj prirodi. Odlični ste. Samo unaprijed!

Bojan Petrović

Branislave svaka čast, Tatjana ima glas anđela, veliki pozdrav!

Branka Jovanović

H V A L A!! Istinski Ples Duse!!!! BRAVO! love love love 😀

Maja

Toliko sam oduševljena jer sam u ovom momentu upravo putem sestrinog saznanja iz novina čula za Vas i zaista me muzika oduševljava, kao da slušamo internacionalno nasljedje vjekova… ima djelova i hindu tradicije i tibeta i iraca i kelta, peruanaca i svih naroda koji su označili istoriju svijeta 😉

A. Milošević

Ovo je minut do bezvremenosti. Druge reči trenutno nemam.

dr Milankov

Veoma fenomenalno! Svaka svesna manifestacija opuštanja donosi osećaj kompletnosti. Sličan doživljaj je kod plivanja na duge staze, gde se apsolutno usklađuje disanje, rad mišića i srca i gde se moždani talasi dovode u sinhronicitet, pri kome se u ovakvo stanje ulazi kroz trud, ovo je super za one koji nisu u stanju da plivaju, trče ( kod trčanja je slično, kao i kod biciklanja ili bilo koje vrste dugotrajne vežbe ritmičkog tipa ili kao kod Joge, ili Tai-chi ja). Sve u svemu, jaaaaaako lepo!

Flower Eja

♥ ♥ ♥ Savrsenstvo, ljubav, mir , lepota… hajmo svojom ljubavlju da stvorimo ovakav svet za sve nas ♥ ♥ ♥