Preloader image
 
406
page-template-default,page,page-id-406,page-child,parent-pageid-220,passage-core-1.0.3,passage-theme-ver-2.1,ajax_updown_fade,page_not_loaded,large,shadow3

Memorija vode

Krajem 1930-tih godina, prof. Pikardi (direktor Instituta za fiziku Univerziteta u Firenci) zapazio je da voda nakon izlaganja elektromagnetnim talasima menja neke svoje osobine i ta se promena zadržava mesecima. Ovu pojavu nazvao je: „Aktivacija vode“. Njegovo otkriće je prošlo nezapaženo i ubrzo je zaboravljeno.

dr Zak BenvenistDr Žak Benvenist (1935-2004) bio je direktor istraživanja u nacionalnom institutu za medicinska istraživanja (INSERM) u Parizu. Godine 1988. je proučavao supstance koje izazivaju alergijsku reakciju. Sa svojim timom je bela krvna zrnca izlagao dejstvu jednog antiseruma, rastvorenog u vodi, koji izaziva otpuštanje histamina koji se nalazi u belim krvnim zrncima. Pratili su ponašanje belih krvnih zrnaca u zavisnosti od stepena razređenosti antiseruma u vodi. Dogodio se neočekivan ishod! Biološka aktivnost se i dalje pokazivala, čak i kada u rastvoru više nije bilo ni jednog molekula aktivne supstance antiseruma. Nešto čega više nema delovalo je kao da je još uvek tu. A tu je bila samo voda! Kasnije su istraživali dejstvo magnetnog polja na vodu. Korištene su frekvencije za koje se prethodno dokazalo da su izazivale alergijske napade i voda je dobijala osobine alergena. Frekvencije koje su neutralisale alergijeske napade davale su vodi terapijski efekat. Danas je poznato da se molekuli sastoje od atoma koji neprestano vibriraju i pri tome emituju infracrveno zračenje. Ovo zračenje nauka već decenijama koristi za identifikaciju molekula.

Benvetist kaže da su molekuli u korezonanci i sve to poredi sa radio-prijemnikom, koji mora biti podešen sa radio-predajnikom da bi od njega mogao primiti signal. Dakle, molekuli međusobno komuniciraju preko magnetnog polja. Budući da se sve biološke reakcije odvijaju u vodi, tj. molekuli vode okružuju svaki drugi molekul. Jedan molekul proteina je okružen sa 1000 molekula vode. Oni su radio-relejni repetitori i pojačavaju i prosleđuju biološke signale od molekula koje okružuju.