Preloader image
 
378
page-template-default,page,page-id-378,page-child,parent-pageid-220,passage-core-1.0.3,passage-theme-ver-2.1,ajax_updown_fade,page_not_loaded,large,shadow3

Muzička radionica

Muzika se od davnina smatra hranom za dušu. Tu svakodnevnu potrebu skoro smo potpuno zanemarili i pretvorili je u retke trenutke uživanja. Zbog ubrzanog načina života skoro da i ne obraćamo pažnju kakvu muziku slušamo. Na sve to dodajmo i nove muzičke trendove i stilove koji zbog mnogobrojnih ponavljanja i favorizovanja veštački stvorenih zvukova uopšte ne pogoduju čoveku.

Od kako je 1953. godine usvojen ISO-16 standard za štimovanje, skoro sva muzika širom sveta podešena je na 440 Hz. Ovakav štim je „raštimovao“ ljudski um i telo i presekao veze sa kosmosom i prirodom. Nedavna otkrića vibratorno-oscilatorne prirode univerzuma, pokazuju da ovaj internacionalno prihvaćen štim kod slušaoca podsvesno izaziva nezdrave efekte poput asocijalnog ponašanja, povećane agresije, psiho-socijalne uzrujanosti, emocionalne zabrinutosti i tuge.

Ova neprirodna frekvencija štimovanja (440 Hz) uklonila je simetriju svetih vibracija i zvučnih odnosa iz čujnog spektara čoveka…“ -L. C. Vincent

Muzicka radionicaBudući da se nalazimo u vremenu buđenja svesti, konačno shvatamo važnost mudrosti koja živi u starim znanjima. Svesni ove situacije, pokrenuli smo radionicu na kojoj skrećemo pažnju na duhovni, umetnički i isceljujući aspekt muzike, a ne na konzumerski „fast food“ aspekt koji je danas potpuno preovladao. „Aktivnim“ slušanjem posebno kreiranih harmonija, uz odgovarajuće energetske vežbe, pokrećemo sve nivoe svoga bića: fizički, emotivni, mentalni i energetski. Koristeći glas kao instrument, učesnici radionice imaju priliku da otkriju dublje nivoe sopstvene snage. Vežbama aktivacije svih čula budimo svoje biće u celosti, kako bi živeli život sa radošću i punim potencijalom. To stanje je zapravo prirodno stanje čoveka kome svi težimo, a sve što je potrebno je biti u potpunosti prisutan sada i ovde. Na taj način dolazimo u dublji kontakt sa svojom „unutrašnjom mudrošću“ koja nosi sve informacije o našem zdravlju i kreativnom postojanju na ovoj planeti. Muzičke harmonije sa kojima radimo, otvaraju prolaz i otključavaju informacije koje se nalaze u našim tkivima i kostima. Vibracija kao pokretač manifestacije jeste primarni podsticaj procesa transformacije. Zvuk koji sadrži ove frekvencije prodire kroz sve i otvara polje tako da informacije mogu slobodno da teku.

Muzicka radionicaSve kompozicije iz ovog projekta temelje se na drevnom pitagorejskom štimu. Ove „zaboravljene“ frekvencije se ne mogu čuti u klasičnom „western scale“ načinu štimovanja instrumenata, odnosno u današnjoj popularnoj muzici. Za razliku od uobičajene skale kod koje se ton A štimuje na 440 Hz, kod pitagorejske skale se ton A štimuje na 432 Hz. Odnosi između svih tonova ove skale su u proporciji zlatnog preseka, što nije slučaj kod današnjeg načina štimovanja. Važno je naglasiti da su ceo univerzum, priroda i čovek bazirani na proporcijama zlatnog preseka (fi) i da muzika komponovana na pitagorejskih 432 Hz emituje blagotvornu isceljujuću energiju, jer u sebi nosi čiste fundamentalne tonove prirode. Na mikroplanu, frekvencije koje nose ovi tonovi, harmonizuju energetske strukture ćelija i veze između njih. Na makroplanu one harmonizuju odnose među ljudima, kao i povezanost sa prirodnim planetarnim tokovima.